Du er ikke alene under behandlingen. ResMed-pasienter forteller oss hvordan CPAP-behandling har innvirket positivt på livet og forholdet til menneskene rundt dem.

Tessa, UK – Tessa skrev en ny godnatthistorie Charles, UK – Charles skrev en ny godnatthistorie
Anthony, UK- “Egenmonitorering med myAir motiverer meg til å gå mer helhjertet inn for søvnbehandlingen” Rose, UK – “myAir forteller meg det jeg trenger å vite om behandlingen min”

 

Vil du være med og dele dine erfaringer, vennligst send din historie og kontaktdetaljer til post@resmed.no

 

Alle meninger som kommer til uttrykk, er intervjuobjektets personlige synspunkter. Uttalelser som fremsettes, er ingen erstatning for råd fra en godkjent lege eller annet helsepersonell.