Ulykkesrisiko

31 Aug Risiko for ulykker

Det er en svært høy risiko for å være innblandet i en trafikkulykke hvis du lider av søvnapné. Studier viser at overdreven trøtthet er den vanligste årsaken til trafikkulykker. Mange vil først informere sin lege om potensiell søvnapné når de har sovnet ved rattet for første gang.

Søvn er ikke bare en viktig faktor i trafikkulykker, men er også en viktig faktor ifm. stress og risiko for ulykker på arbeidsplassen.

Fakta:
En person med søvnapné har 6-7 ganger større risiko for å bli innblandet i en trafikkulykke.

Läs mer

30 Aug Ulykkesrisiko med søvnapné


Ulykker på veiene

Personer som lider av søvnapné har sju ganger større risiko for å være involvert i en trafikkulykke. De som lider av søvnapné og søvnmangel kan være like farlige på veiene som en person som har alkohol i kroppen. Yrkessjåfører har naturlig større risiko for ulykker fordi de tilbringer mer tid bak rattet enn andre mennesker. Trafikkulykker påvirker ikke bare folk som sitter bak rattet, men også tredjeparter.

Ulykker på arbeidsplassen

Som du sikkert vet, er du mer sliten i løpet av dagen hvis du sover for lite om natten. Noen ganger kan man også døse av, noe som kan utgjøre store farer. Ikke minst på arbeidsplasser hvor mangel på konsentrasjon kan føre til store feil og ulykker, f.eks. som i prosessindustrien, sykehus, transport etc.

Snorking kan være søvnapné!

Er du i risikosonen for å ha søvnapné og vet at du snorker?? da kan det være lurt å ta testen her på sovnapne.no for å se om din snorking kan være søvnapné!

Läs mer