Tretthet bak rattet: Årsaker, risikoer og konsekvenser

Del denne artikkelen
Drowsy driving: Causes, risks and repercussions

Hender det at du blir trett bak rattet? Du setter deg selv og andre førere i fare. Å være årvåken mens du kjører, er et felles ansvar både for din sikkerhet, sikkerheten til eventuelle passasjerer som er med deg, og sikkerheten til andre førere.

Å kjøre mens man er trett: Et dødelig problem

Å kjøre mens man er trett, er en internasjonal epidemi. Det finnes utallige historier om ulykker og tragedier som skyldes at noen ikke fulgte godt nok med bak rattet.

I morgentimene 29. april 2012 i Japan ble sju personer drept og 38 skadet da en turbuss kolliderte. Føreren Kazan Kono fortsatte å kjøre selv om han følte seg søvnig, og han ble påvist å ha søvnapné.1

I Australia sovnet en fører bak rattet, og Mercedesen han kjørte, frontkolliderte med en annen bil. Det førte til at en kvinnelig passasjer ble drept i 2014. Føreren Tim Ellis hadde også merket tidligere at han kunne bli overmannet av tretthet.2

Årsaker, risikoer og konsekvenser

Årsakene til at vi blir trette bak rattet, kan deles inn i to hovedkategorier: generell utmattelse eller foruteksisterende tilstand.

Generell utmattelse kan skyldes hendelser som går mot kroppens naturlige søvnrytme, eller døgnrytme. Mange ting kan påvirke dette, deriblant jetlag, skiftarbeid, uregelmessige arbeidstimer eller mangel på kvalitetssøvn. Dette er – sammen med det faktum at de fleste pendler til og fra jobben – oppskriften på en potensiell katastrofe. Folk er rett og slett ikke hundre prosent årvåkne mens de kjører.

Foruteksisterende tilstander er på den annen side langt mer alvorlig. Personer som er diagnostisert med søvnapné, hypersomni eller insomni, må være mer forsiktige når de velger å sette seg bak rattet, særlig på lengre reiser eller uvante tidspunkt på dagen.

Det finnes mange lover om evnen til å kjøre bil. Dersom en fører av motorvogn i Norge er i tvil om kjøring kan skje på trafikksikker måte, plikter føreren å avstå fra videre kjøring og kontakte lege for legeundersøkelse før videre kjøring finner sted. Fastlege eller legespesialister kan også frata førerkort om pasienten har moderat søvnapné med søvnighet og ikke har tilfredsstillende behandling3.

Yrkeslastebilsjåfører har for eksempel utstyr kalt ferdskrivere i bilene. Disse innretningene måler hvor lenge en fører har vært på veien, og om de tar de påkrevde pausene. Førere som ikke melder fra til trafikketaten om sine medisinske tilstander eller søvntilstander, kan bøtelegges.

Hvordan man kan komme frem i live

Planlegging er så avgjort den beste måten å komme frem i live på. Påse at du er maksimalt årvåken før du setter deg bak rattet. Dette vil bidra til å ivareta både din og dine passasjerers sikkerhet samt sikkerheten til andre førere på veien.

 

References:

1. http://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/03/30/editorials/sleepy-driving-can-kill/
2.http://www.theaustralian.com.au/news/nation/dpp-blames-accident-on-apnea/story-e6frg6nf-1226863733930
3.https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen

Dette blogginnlegget gir generell informasjon om medisinske tilstander og behandlinger. Det er ikke ment som en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Informasjonen er ikke rådgivende, og skal ikke behandles som sådan. Du må ikke se informasjonen på dette nettstedet som et alternativ til medisinsk rådgivning fra lege eller annen profesjonell behandler.

Hvis du har spesifikke spørsmål om medisinske forhold, bør du oppsøke lege eller annen profesjonell behandler. Hvis du tror du lider av en medisinsk tilstand, bør du kontakte lege umiddelbart. Du bør aldri utsette et legebesøk, se bort fra medisinsk rådgivning eller avbryte en medisinsk behandling på grunn av opplysninger du finner på dette nettstedet. Synspunktene som kommer til uttrykk i denne bloggen og på dette nettstedet, har ingen tilknytning til de akademiske institusjonene, sykehusene, praksisene eller andre institusjoner som bidragsyterne er tilknyttet, og de gjenspeiler ikke direkte synspunktene til ResMed eller noen av dets datterselskaper eller tilknyttede foretak.