Gör testet till höger för att avgöra om du har så starka symptom av sömnapne att du bör söka dig till sjukvården för att få en diagnos.

Vad är sömnapné?

När du drabbas av symptom som är sömnapnérelaterade så inbegriper det sömnproblem såsom andningsuppehåll i sömnen. Dessa föranleder oftast att patienten snarkar kraftigt men det är inte alltid fallet.

Vad händer vid sömnapné?

Ett andningsuppehåll kallas också för en apné. Dessa apnéer uppstår på grund av att luftvägarna blockerats på grund av attmusklerna i de övre luftvägarna slappnar av. När dessa slappnar av på ett sätt som gör att sjukdomen uppstår så faller musklerna ihop och täpper till andningsvägarna.

När andningsuppehållen är så långa att de varar över tio sekunder upp till en minut så börjar de ställa till med allvarliga problem för den drabbade. Om man dessutom lägger till att dessa apnéer uppkommer hundratalse gånger under bara en natt så inser man snabbt att det inte är bra för kroppen. Anledningen att dessa apnéer kan vara farliga för patienten är dels direkta effekter av att syrehalten i blodet sjunker. Men kroppen signalerar också via hjärnan att personen måste vakna för att man ska kunna andas igen. Den som drabbas av apnéerna minns inte att de vaknar upp under natten men bristen på djup sömn gör att patienten blir mycket trött.