Testet bygger på ett frågeformulär som heter Epworth Sleepiness Scale (ESS)1 samt kompletterande frågor om ålder och kön. Målet är att ge dig som svarar på frågorna en indikation om du är i riskzonen för att lida av sömnproblem, t.ex sömnapné. När du svarat på alla frågor får du en totalpoäng (0-24), där ett resultat på 10 eller högre indikerar att man kan lida av sömnproblem och bör söka hjälp. Du kan enkelt printa ditt svar och ta med till din läkare på vårdcentralen för ytterligare utredning om dina sömnproblem.

Ditt resultat: 12

Hvor sannsynlig er det at du dupper av eller sovner i følgende situasjoner, i motsetning til bare å føle deg trett?

 • 0 = ville aldri sovne
 • 1 = liten sjanse for å sovne
 • 2 = moderat sjanse for åsovne
 • 3 = stor sjanse for å sovne
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Sitter og leser

Ser på TV

Sitter passivt på et offentlig sted (f.eks. i teateret eller et møte)

Som passasjer i en bil en time uten pause

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Ligger og hviler om ettermiddagen når omstendighetene tillater det

Sitter og snakker med noen

Sitter i ro etter en lunsj uten alkohol

I en bil som har en trafikal stans på noen minutter

Kjønn :

Mann

Kvinne

Alder :

Yngre än 18

18 - 49

50+

Fysisk aktivitet :

En gang i måneden eller mindre

En gang i uken

Mer enn én gang i uken

BMI :

22770 PERSONER HAR TATT TESTEN