Søvnapné en delvis arvelig sykdom

30 Aug Søvnapné en delvis arvelig sykdom

arvelig sovnapne

Har du foreldre som hadde eller kan ha hatt av søvnapné

Søvnapné er vanligere blant personer som har foreldre med samme sykdom. Forskerne tror at dette skyldes at genetiske anlegg styrer oppbygningen av de muskelfibrene som finnes i svelget. Utseendet til fibrene kan være avgjørende for om det oppstår søvnapné.

I tillegg kan overbitt, tilbaketrukket underkjeve eller smal nese, også være genetiske faktorer som påvirker søvnapné.
Fysiske årsaker som store mandler, nesepolypper og skjev neseskillevegg kan også være arvelig, slik at risikoen for å lide av søvnapné øker. Personer med Down syndrom har ofte søvnapné, fordi de ofte har en usedvanlig tykk tunge.
Søvnapné hos barn skyldes som oftest forstørrede falske mandler eller polypper. Søvnapné kan forårsake vekstproblemer hos barn.

Lær mer om søvnapné hos barn.

Halsomkrets over 40 cm for kvinner og 43 cm for menn øker risikoen for søvnapné

Overvekt

Det er svært sterk sammenheng mellom fedme og søvnapné. En overvektig person som i tillegg har halsomkrets i overkant av nivåene ovenfor, lider veldig ofte av søvnapné. Av alle søvnapnoikere er ca 75% overvektige (BMI>25). Av overvektige personer, lider så mange som 77% av søvnapné.

Lær mer om fedme og hvordan det påvirker søvnapné her.