Overvekt og søvnapné

overvikt og sovnapne

30 Aug Overvekt og søvnapné

Overvektige lider oftere av søvnapné.

Det at overvektige lettere rammes av søvnapné har sannsynligvis sammenheng med at det samles fettvev under tungen, i ganen og i svelget, slik at det blir vanskeligere for luften å passere. En annen årsak er at magen trykker mot brystet og åndedrettsorganene.

Den negative utviklingen i kosthold og livsstil vil sannsynligvis gjøre at antallet mennesker som rammes av søvnapné vil øke.
Mange ganger blir søvnapnéen også en del av en ond sirkel der den som føler seg trett, spiser for å holde seg kvikk, går opp i vekt og forverrer søvnapnéen. Trøttheten gjør det ekstra vanskelig for en person med søvnapné og overvekt å orke å legge om sine kost- og mosjonsvaner.

Behandling for søvnapné kan hjelpe mange overvektige til å skaffe seg den energien som trengs for å begynne et mer aktivt og sunt liv. Antallet pustestopp minsker ofte betydelig, og de kan i noen tilfeller opphøre helt hvis vekten går ned.

Hvor går grensen for overvekt

Ved å regne ut sin kroppsmasseindeks (Body Mass Index, BMI) kan man få et mål på om man veier for mye. Man begynner med å gange tallet for kroppslengden med seg selv (f.ex. 1,80 x 1,80 = 3,34). Deretter dividerer man vekten (t.ex 85) med tallet man fikk da man ganget opp lengden (85/3,34 = 25,4).

En BMI mellom 18,5 og 24,9 regnes som normalvekt. En verdi over 25 betyr at man er overvektig. Over 30 går grensen for fedme. Hvis du har en BMI på mellom 18,5 og 25 regnes det som en normal vekt.
bmi

Alder og kjønn

Jo eldre man blir, desto slappare blir musklene. Dette gjelder også for musklene i svelget. Derfor ser man at forekomsten av søvnapné øker hos personer over 50 år. Søvnapné er dobbelt så vanlig blant menn som hos kvinner og det har sannsynligvis å gjøre med en annen fordeling av kroppsfett og annerledes sammensetning av hormoner. Unge kvinner har sjelden søvnapné, men etter overgangsalderen øker prevalensen hos kvinner til samme nivå som hos menn.
Les mer på følgende sider:

Søvnapné hos kvinner
Søvnapné hos menn
Søvnapné hos barn