Ikke overse barnas snorking og søvnproblemer!

12 Oct Ikke overse barnas snorking og søvnproblemer!

Snorking og søvnapné er vanligere hos voksne, men det finnes også mange barn som lider av søvnapné.

Snorking og søvnapné forekommer hos barn i alla aldre, men er vanligst i førskolealderen og siden kommer en ny topp hos barn i tenårene. De vanligste årsakene til de yngre barnas søvnproblemer er forstørrede mandler (tonsiller) i svelget og nesepolypper. Begge tilstander gjør at det blir mindre plass for passasje av luft, som kan føre til snorking og pustestopp. Søvnapné hos tenåringer har blitt mer vanlig i den senere tid og er som regel relatert til overvekt. Dårlig kosthold og for lite mosjon er sannsynligvis årsaken til at flere yngre mennesker lider av søvnapné.

Det er viktig å få hjelp

Det er viktig å ta barns søvnproblemer på alvor. Små barn kan ikke gi uttrykk for hvordan de føler seg, og overtrøtte barn blir ofte mer aktive, i motsetning til voksne. Dessuten sover barna som regel alene. Det kan være vanskelig å vite, selv for foreldrene hvordan barnet egentlig sover. Forskning viser at oksygenmangel som søvnapné kan resultere i, kan påvirke barnet negativt på lang sikt. Den eneste sikre måten å finne ut om barnet lider av søvnapné er å gjøre en søvnregistrering hos en spesialist.