Hva er symptomene?

30 Aug Hva er symptomene?

symptomene av sovnapne
Hva er symptomene på søvnapné??
Foruten snorking og pustestans under søvnen, er unormal trøtthet om dagen den vanligste indikasjonen på søvnapné. Symptomene kan variere mellom individer og det kan være forskjeller mellom menn, kvinner og barn. Dette kan leses mer om i Hvem er berørt?

Symptomer om natten
De tydeligste symptomene på søvnapné er kraftig snorking og pustestans under søvnen.
Ofte er det en av de nærmeste som først merker oppholdene i åndedrettet, som kan vare alt fra noen sekunder opptil et minutt. Av og til kan disse oppholdene (pustestoppene) gjentas flere hundre ganger hver natt. Likevel er det sjelden at den som rammes selv husker noe av hva som har hendt når han/hun våkner om morgenen.

Andre symptomer som opptrer under søvnen/om natten er stadige oppvåkninger, mange toalettbesøk, kvelningsfornemmelser, hjertebank, mareritt og svettetokter.

Symptomer på dagtid
Bortsett fra unormalt stor trøtthet, er hodepine, konsentrasjonsvansker, læringsproblemer og irritabilitet noen av de symptomene som opptrer i de våkne timene av døgnet. Det er også vanlig at samlivet med den man lever sammen med forstyrres. Snorkingen og pusteoppholdene påvirker ikke bare søvnen, men kan også redusere både lysten og den seksuelle evnen. Vektproblem er en annen faktor som kan kobles til sykdommen, likeledes allmenn nedstemthet og høyt blodtrykk. Smerter i kroppen, verking samt astma og allergier er andre symptomer som kan forekomme.

Mangelen på fullverdig søvn og dagtrøtthet fører ikke sjelden til at man noen ganger dupper av et øyeblikk. Av og til skjer det når når man ikke burde, eller det kan skje når det rett og slett er farlig. Den økte risikoen ved bilkjøring er påvist gjennom studier, og innebærer selvsagt ikke bare en fare for den som sovner, men også for utenforstående.

Lær mer om risiko