Siste oppdatering: 2021/10/07

Denne personvernerklæringen kan bli oppdatert når som helst. Hver personvernerklæring inneholder datoen for forrige oppdatering. Vi informerer deg om vi innfører omfattende endringer i denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen gjelder for https://www.sovnapne.no. Hvis du bruker andre produkter og tjenester fra ResMed, styres relasjonen din til oss av separate personvernerklæringer for hver av disse.

I denne erklæringen henviser «deg» og «din» til personen som bruker https://www.sovnapne.no, og «vi» og «vår» henviser ResMed.

ResMed må sikre at organisasjonen overholder kravene i EUs personvernforordningen (GDPR) og, når nødvendig, lokale databeskyttelseslover. Personopplysningene dine må behandles og beskyttes i henhold til databeskyttelsesforskrifter.

Denne erklæringen inneholder informasjon om rettighetene dine og praksisene våre når det gjelder personvern. Disse rettighetene og praksisene styrer hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Dette er informasjonen som ResMed ønsker å dele med deg.

Personopplysningene som samles inn av ResMed, og formålet med slike innsamlinger

Når du bruker https://www.sovnapne.nonettstedet, samler ResMed inn noen av personopplysningene dine via informasjonskapsler eller lignende teknologier. Hvis du vil finne ut mer om bruken av slike data som samles inn med informasjonskapsler eller lignende teknologier, kan du lese mer i retningslinjene våre om informasjonskapsler.

Når du ber om dokumentasjon, samler ResMed inn følgende personopplysninger:

  • Identifikasjonsdata: navn, etternavn
  • Kontaktinformasjon: e-postadresse

Bruken av disse personopplysningene er nødvendig for å kunne sende deg regelmessige tips knyttet til søvnapné og/eller behandling av respirasjonslidelser. Bruken er begrunnet av samtykket du gir til ResMed ved å klikke på avmerkingsboksene i nyhetsbrevskjemaet.

De som er ansvarlige for innsamlingen og bruken av personopplysningene dine hos ResMed

ResMed-enheten som er ansvarlig for personopplysningene dine, heter «behandlingsansvarlig». Hver ResMed-enhet har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig (DPO) som gir råd til og støtter den behandlingsansvarlige for å sørge for tilstrekkelig beskyttelse av personopplysningene dine. Den behandlingsansvarlige for personopplysningene dine er følgende ResMed-enhet:

ResMed Norway AS, Fjordveien 1, 1363 Høvik, Norge, +47 67 11 88 50, privacy@resmed.eu

DPO: Bureau du délégué à la protection des données, Parc Technologique de Lyon, 292 Allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex – Frankrike, +33 426 100 200, privacy[at]resmed.eu.

Oppbevaringsperioden for personopplysningene dine

ResMed oppbevarer personopplysningene dine (bortsett fra data som samles inn via informasjonskapsler eller lignende teknologier) avhengig av formålet for innsamlingen:

  • Kontaktforespørsler: ResMed beholder personopplysningene for så lenge som er nødvendig for de tillatte formålene, i en spesiell mappe tilhørende e-postinnboksen til ResMeds kundeservice før sletting;
  • Krav: Hvis forespørselen fra kontaktskjemaet identifiseres som et krav, oppbevares opplysningene i kvalitetsstyringssystemet vårt i 15 år for å kunne spore hvordan vi har svart på forespørselen;
  • E-post: ResMed beholder personopplysningene dine i opptil 3 år fra den forrige kontakten mellom oss.

Data som samles inn via informasjonskapsler eller lignende teknologier, lagres i henhold til periodene lagt frem i retningslinjene våre for informasjonskapsler.

Delingen av personopplysningene dine med tredjeparter

Vi hverken selger eller leaser ut personopplysningene dine. Vi vil kun dele disse dataene som det fremkommer i denne personvernerklæringen, i den grad dette er tillatt under gjeldende lovverk.

Vi kan dele personopplysningene dine:

  • Med hvilken som helst ResMed-enhet eller -filial og alle selskaper som styres av disse enhetene og filialene;
  • Hvis alle eller noen av ResMeds aktiviteter overføres til en annen enhet etter en sammenslåing, en tildeling av eiendeler eller lignende;
  • På en kontrollert og sikker måte, med tredjeparter, e-postverktøyet vårt (DotDigital), hosting-leverandøren vår (AWS), kvalitetsstyringssystemet vårt (Trackwise) og kunderelasjonssystemet vårt (Salesforce). Ovennevnte behandlere er kontraktsmessig forpliktet til å beskytte personopplysningene dine og kun til å bruke disse til å levere tjenestene som ResMed først ba dem om å levere;
  • Hvis vi er bundet av loven eller;
  • Hvis det er nødvendig i forbindelse med rettssaker eller for å utøve eller forsvare en rettighet anerkjent av loven.

Overføringen av personopplysningene dine til utenfor EU

ResMed foretrekker at personopplysningene dine brukes på et territorium tilhørende et EU-medlemsland eller et annet land som EU-kommisjonen har erklært har tilstrekkelig nivå med beskyttelse av personopplysninger i henhold til nasjonale lover eller ratifiserte internasjonale konvensjoner.

Som angitt i del 4 ovenfor kan ResMed imidlertid dele personopplysningene dine med enkelte av enhetene sine som ligger utenfor EU, for administrering av krav samt med sin eksterne tjenesteleverandør, Sparta Systems, siden dette selskapet vedlikeholder kvalitetsstyringssystemet vårt (Trackwise).

ResMed fremhever at ovennevnt tilgang kun er mulig hvis tilstrekkelige sikkerhetstiltak er implementert for å sørge for at overføringen overholder gjeldende databeskyttelsesforskrifter. Vi implementerer derfor alle passende sikkerhetstiltak (for eksempel Standard personvernbestemmelser til EU-kommisjonen) for å sørge for at alle overføringer av personopplysninger til tjenesteleverandører som ligger utenfor EU, overholder gjeldende personvernforordning.

Datasikkerhet hos ResMed

Vi bruker ulike sikkerhets- og personverntiltak for å beskytte dataene dine og overholde gjeldende datavernlover.

ResMed har også kontrollert at personopplysningene dine som samles inn på Resmed.no, driftes på et sikkert hostingsenter i Europa av behandlere som ble valgt med omhu og som bare kan handle etter instruksjoner fra ResMed.

Til tross for sikkerhetstiltakene våre må du huske på at det er umulig å garantere et absolutt nivå med sikkerhet for data som sendes over internett. Hvis det bekreftes til oss at personopplysningene dine er blitt hacket, skal vi følge alle relevante lovfestede bestemmelser knyttet til varsel på databrudd.

Rettighetene dine i lys av hvordan ResMed bruker personopplysningene dine

Du har rettigheter over personopplysningene dine.

Du kan først og fremst utøve retten din til tilgang, som omfatter retten til informasjon, for å kunne forstå hvordan ResMed behandler personopplysningene dine samt retten til å be ResMed gi deg en kopi av personopplysningene vi lagrer.

Du kan også be oss om å slette personopplysningene vi lagrer i systemene som beskrevet ovenfor under visse forhold. Dette er retten til å slette personopplysninger.

Du kan be oss om å rette opp i personopplysningene dine hvis du ser at de er feil. Dette er retten til å korrigere personopplysningene dine.

I enkelte tilfeller kan du be oss om å begrense hvordan vi bruker personopplysningene dine. Dette er retten til å begrense behandlingen av personopplysningene.

Du kan også motsette deg ResMeds bruk av personopplysningene dine under visse forhold. Dette er retten til å motsette seg behandlingen.

Du kan også når som helst nekte for at personopplysningene dine brukes for markedsføringsformål ved å følge utmeldingsinstruksjonene i hver markedsførings-e-post vi sender deg.

Til sist har du retten til å be ResMed om å overføre personopplysningene dine til deg eller overføre dem direkte til en annen tjenesteleverandør. Dette er retten til portabilitet av personopplysninger.

Hvis du bor i Frankrike, kan du også angi hva som skal skje med personopplysningene dine etter at du dør.

For rettighetene du selv ikke kan utøve kan du skrive til ResMeds databeskyttelsesteam på privacy[at]resmed.eu. Deretter skal vi raskt behandle forespørselen din om å utøve rettighetene, og vi skal informere deg om eventuelle handlinger som gjøres i forbindelse med forespørselen din innen en periode av én måned fra vi mottar forespørselen din.

Merk at enkelte juridiske plikter kan begrense forespørselen din om å utøve rettigheter. I dette tilfellet skal vi informere deg om slike tilfeller.

Hvis du ikke er fornøyd med svaret vårt, eller hvis du legger merke til et brudd på spesifikke lokale databeskyttelseslover, har du rett til å sende inn en klage til den relevante databeskyttelsesmyndigheten i landet der du er bosatt, der du jobber eller i landet der bruddet ser ut til å ha funnet sted.