Snarkning är vanligt. 10% av alla män i åldrarna 30-40 år snarkar regelbundet. Hos män mellan 50 och 60 år är andelen snarkare cirka 20%.

Kvinnor snarkar också men i något mindre omfattning. 5% av alla kvinnor mellan 30 och 40 år snarkar då och då, en siffra som ökar till cirka 15% hos kvinnor mellan 50 och 60 år. Efter 60 års ålder sker dock en viss minskning hos båda könen.

Snarkning orsakas av att svalget blir trängre i sömnen när musklerna i svalgets väggar slappnar av. Luftflödet genom svalget kan då göra så att vissa delar, ofta den mjuka gommen, börjar vibrera. Det är dessa vibrationer som gör att det låter. I extrema fall kan ljudet från en snarkare komma upp i 80 decibel.

 

Snarkproblem

Ungefär 10% av alla som snarkar drabbas av korta andningsuppehåll (apnéer). Precis som vid snarkning slappnar musklerna av, men vid sömnapné täpps luftvägarna till fullständigt så att andningen hindras.

Snarkning behöver i sig inte leda till sömnapné, även om de flesta sömnapnoiker ofta snarkar kraftigt

 

Är snarkningen sömnapne?

Gör testet bredvid till höger. Om testet visar att ni ligger i riskzonen för sömnapné så bör du uppsöka din husläkare eller vårdcentral så guidar dem dig vidare.
Ladda ner en broschyr om snarkning och sömnapné.

 

Hur farligt är det med allvarlig snarkning?

snorkingDet finns allt fler studier som klart visar att allvarlig snarkning (där sömnapné sedan konstateras) har stark korrelation till ett stort antal följdsjukdomar. Därmed är risken stor att många felbehandlas idag. Sjukvården har blivit bättre på att diagnostisera sömnapné men om man behandlar symptomen, exempelvis högt blodtryck istället för att behandla sömnapnén så är risken stor att man inte kommer åt den underliggande orsaken. Felmedicinering är idag ett stort problem i sjukvården och där är sömnapné inget undantag.

 

Många respektive lider

Det är många respektive som lider av att deras partners snarkar. Därför ser vi här på somnapne.se många besökare som letar efter problem som deras respektive har. Gör testet till höger för din respektives skull och agera genom att be vederbörande gå till doktorn om så skulle behövas. Alldeles för många lider idag av odiagnostiserad sömnapne.

 

Män som snarkar

Eftersom den största gruppen av personer drabbas av sömnapné är män (dubbelt så många som kvinnor), och de allra flesta är överviktiga och medelålders/äldre är det lätt att tro att det är så alla sömnapnoiker ser ut. Men sömnapné drabbar allt fler yngre män i takt med att övervikten ökar, och det finns även många män som har fysiska hinder eller ärftlig benägenhet lider av snarkning och sömnapné. Svår dagtrötthet är gemensamt för de flesta, men högljudd snarkning och benägenhet att falla i sömn dagtid i monotona situationer verkar vara vanligare hos män.

sömnapné hos män