Snorking, pustestopp og behandling

30 Aug Snorking, pustestopp og behandling

Snorking påvirker svært mange mennesker.

Snorking er vanlig. 10% av alle menn i alderen 30-40 år snorker regelmessig. Hos menn mellom 50-60 år er andelen snorkere cirka 20%.

Snorking skyldes at svelget blir trangere under søvn når musklene i svelgveggene slappes av. Luftstrømmen gjennom svelget nedenfor kan da føre til at visse deler, oftest den bløte ganen, begynner å vibrere. Det er disse vibrasjonene som gjør at det blir lyd. I ekstreme tilfeller kan lyden av en som snorker komme opp i 80 desibel.

 

Kvinner og snorking

Kvinner snorker naturligvis også, om enn i noe mindre grad. 5% av alle kvinner mellom 30-40 år snorker av og til, et tall som øker til cirka 15% hos kvinner mellom 50-60 år. Etter 60-års alderen skjer det likevel en viss reduksjon hos begge kjønn.

Omtrent 10% av alle som snorker rammes av kortvarige pustepauser, apnéer. Akkurat som ved snorking slapper musklene av, men ved søvnapné tettes luftveiene, slik at åndedrettet forhindres.

Snorking trenger ikke i seg selv føre til søvnapné, selv om de fleste som lider av søvnapné ofte snorker kraftig.

Hvor farlig er det med alvorlig snorking pustestop?

Det finnes flere studier som klart viser at alvorlig snorking (der søvnapné siden er blitt konstatert) er høyt korrelert til flere følgesykdommer. Dermed er risikoen for at mange feilbehandles i dag. Hvis man for eksempel behandler kun det høye blodtrykket, og ikke søvnapnéen, så er sjansen stor for at man ikke kommer til de underliggende årsakene.

Mange partnere lider

Det er mange som lider når en i husstanden snorker. Vi opplever mange her på sovnapne.no som leter etter svar på det problemet partneren har. Ta testen til høyre på siden for din partners skyld, og be han/henne kontakte sin fastlege hvis det blir aktuelt. Altfor mange lider i dag av udiagnostert søvnapné.