[mpp_vcmemberplayer mpmpp_selectvideo=”18486″]

Om sömnapnésyndrom

 

Betalningsansvaret med Richard Harlid

 

I denna video får vi veta mer om hur behandling av sömnapnésyndrom är kopplat till såväl ett sjukvårds- som ett samhällsperspektiv.

 

Tillbaka till alla videos