Søvnapné og følgesykdommer fra søvnproblemer

sovnapne blodtryck

30 Nov Søvnapné og følgesykdommer fra søvnproblemer

Søvnproblemer er vanlig. Stadig flere forskningsresultater viser at søvnapné har sammenheng med andre alvorlige sykdommer og det er en vanlig søvnproblemer.
Lange og hyppige pustestopp gjør at oksygenmetningen synker i blodet, og hjertet må arbeide hardere. Dette gjør at blodtrykket og stresshormoner øker. Hvis ikke søvnapné behandles, kan det på sikt føre til sykdommer som høyt blodtrykk, hjertesykdommer, hjerneslag, og diabetes.

Fakta:
83% av personer med søvnapné har høyt blodtrykk
53% av personer med type 2 diabetes har søvnapné.

 

Søvnapné og følgesykdommer

Det er en sammenheng mellom søvnapné og de sykdommene som er beskrevet nedenfor.

 

Høyt blodtrykk
Stadig flere studier viser en sammenheng mellom søvnapné og høyt blodtrykk. Mer enn 35% av alle med søvnapné har et blodtrykk som overstiger grensen for det som vanligvis regnes for normalt (140/90 mmHg)1. Sett fra den andre siden regner man med at 30% av alle personer med for høyt blodtrykk har søvnapné. Ser man bare på de personene som trass behandling med tre eller flere legemiddel ikke lykkes å senke blodtrykket sitt, øker andelen med søvnapné til hele 83%.2

Behandling av søvnapné fører i mange tilfeller til at blodtrykket synker ned mot normale nivåer.

 

Hjerte-og karsykdommer
Søvnapné innebærer en stor påkjenning for såvel hjertet som hjertefunksjonen. Ubehandlet pustestopp om natten kan på sikt føre til varige skader i blodkarene og andre organer som styrer sirkulasjonen i kroppen. Høyt blodtrykk, forstyrret hjerterytme, hjertesvikt og økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag er eksempler på dette.

Ved behandling av søvnapné reduseres også påkjenningene på hjerte og blodkar.

 

Diabetes
Omkring 60% av alle type 2-diabetikere regnes å være rammet av søvnapné. Studier viser også at søvnapné kan være en av årsakene til type 2-diabetes ved at den bidrar til økt insulinresistens.

Diabetikere med søvnapné opplever ofte en rask forbedring av sin diabetes når pustestansen behandles.

 

Overvekt og fedme
Overvekt er ikke bare en betydelig risikofaktor for å utvikle søvnapné (opp til 40% av alle som veier for mye risikerer å rammes). Mange ganger blir søvnapnéen også en del av en ond sirkel der den som kjenner seg trett, spiser for å holde seg kvikk, går opp i vekt og forverrer søvnapnéen. Trøttheten gjør det ekstra vanskelig for en person med søvnapné og overvekt å orke å legge om sine kost- og mosjonsvaner.
Behandling for søvnapné kan hjelpe mange overvektige til å skaffe seg den energien som trengs for å begynne et mer aktivt og sunt liv. Antallet pusteopphold minsker ofte betydelig, og de kan i noen tilfeller opphøre helt hvis vekten går ned.

 

Smerte
Kronisk smerte kan være en årsak til at man sover dårlig. Det kan også være omvendt. I et nylig offentliggjort studie ble det observert en tredobbel risiko for å utvikle kronisk smerte hos personer som ikke opplever at de føler seg utsovet.

 

Stress eller utbrenthet
Personer med søvnproblemer opplever ofte livet som mer stressfylt. Opplevelsen av stress øker også risikoen for søvnproblemer. For en person med søvnapné kan det hele utvikle seg til en ond sirkel. Folk som har blitt diagnostisert med utbrenthet, kan ha fått feil diagnose. Årsaken til problemet kan være søvnapné.

 

Ta testen
Hvis du tror du er i faresonen for søvnapné, ta testen her.