Risiko for ulykker

31 Aug Risiko for ulykker

Det er en svært høy risiko for å være innblandet i en trafikkulykke hvis du lider av søvnapné. Studier viser at overdreven trøtthet er den vanligste årsaken til trafikkulykker. Mange vil først informere sin lege om potensiell søvnapné når de har sovnet ved rattet for første gang.

Søvn er ikke bare en viktig faktor i trafikkulykker, men er også en viktig faktor ifm. stress og risiko for ulykker på arbeidsplassen.

Fakta:
En person med søvnapné har 6-7 ganger større risiko for å bli innblandet i en trafikkulykke.