Denna webbsajt är framtagen med stöd från ResMed Sweden AB. Därmed gäller också de krav som ResMed Sweden ställer på de egna webbsajterna när det gäller bl a. friskrivning och sekretess.

Friskrivningsklausul
Denna Internet webbsajt är framtagen för att ge allmänna informationstjänster och något ansvar för eventuella felaktigheter, uteslutningar, missvisande eller oriktiga framställningar på dessa sidor påtas inte.

Den medicinska information som tillhandahålles är endast avsedd som allmän information och kan inte anses vara ersättning för rådgivning från legitimerad läkare eller annan vårdexpert.

Den produktinformationen som tillhandahålles är endast avsedd som allmän information och kan inte anses vara ersättning för bruksanvisningar eller annan dokumentation som medföljer produkter, eller anses vara ersättning för rådgivning från legitimerad läkare eller annan vårdexpert.

De uttalanden som görs av sömnapnoiker är patienters egna åsikter, vilka endast är återgivna på webbsajten.

Sekretesspolicy
Besökare på denna webbsajt förblir anonyma (med undantag för IP spårning). I de fall där personuppgifter inlämnas, kommer skäliga ansträngningar göras för att hemlighålla sådana uppgifter och inga uppgifter kommer att vidarebefordrar eller användas på annat sätt än vad besökaren själv givit tillstånd till.

Bilder och texter är skyddat material och får inte kopieras. Citera oss däremot gärna men glöm inte källan! Användare får fritt gör utskrifter av materialet för privat, icke-kommersiellt bruk

Till dig som arbetar inom press och media

Det är vår ambition att sprida så mycket kunskap som det går om sjukdomen sömnapné och dess risker. Därför vill vi gärna hjälpa dig som journalist om du vill göra ett reportage om sömnapné.

Kontakta oss om du vill få tillgång till statistik, bilder, talesmän för såväl sjukvård som patienter etc. via sidan Kontakt. Vi lovar att snarast svara på dina frågor och önskemål!

– tillbaka till Om Sidan