Avhengig av symptomene dine, kan du henvises til en søvnspesialist som diagnostiserer tilstanden din før du foreskrives behandlingen som passer for deg.

Behandlinger kan inkludere:

  • Livsstilsendringer
  • Individuelt tilpasset søvnapnéskinne (MRD)
  • CPAP (kontinuerlig positivt luftveistrykk)
  • Kirurgiske prosedyrer

Positivt luftveistrykk-behandling er den meste effektive måten å behandle obstruktiv søvnapné på. Ved å opprette en “trykkluftsplint” for de øvre luftveiene, forhindrer PAP-behandlingen det myke vevet i de øvre luftveiene fra å innsnevres og falle sammen. Trykksatt luft sendes fra et behandlingsapparat gjennom luftslangene og en maske til de øvre luftveiene.

CPAP machine with a CPAP mask

Eksempel: CPAP-apparat med en CPAP-maske

Behandling med positivt luftveistrykk kan leveres på en rekke forskjellige måter:

  • Kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP): lufttrykk med et fast trykk.
  • Automatisk positivt luftveistrykk-behandling (APAP): automatisk variasjon av lufttrykk, som endrer trykket basert på din egen pust.
  • Bilevel-behandling: to nivåer av lufttrykk som er innstilt til å sammenfalle med dine inspirasjon- og ekspirasjonsforsøk, som kan foreskrives av leger for pasienter som har vansker med å følge andre behandlinger.

Les mer om ResMed apparater for CPAP, APAP- og bilevel-behandling.