Ta testen

Har du søvnapné?


Denne testen bygger på et spørreskjema med tittelen Epworths søvnighetsskala (ESS)1 og inneholder tilleggsspørsmål om kjønn, alder, fysisk aktivitet og BMI. Formålet er å gi respondenten en indikasjon på om vedkommende er i faresonen for å lide av søvnproblemer, for eksempel søvnapné.

SLIK FUNGERER DEN:

Når du har svart på alle spørsmålene, får du en total poengsum (0–24), der en skår fra 10 og oppover tyder på at du muligens lider av søvnproblemer og bør søke hjelp. Du kan enkelt skrive ut resultatet og ta det med til legen for videre medisinsk utredning av søvnproblemene dine.

Ditt resultat: 12

Hvor sannsynlig er det at du dupper av eller sovner i følgende situasjoner, i motsetning til bare å føle deg trett?

 • 0 = ville aldri sovne
 • 1 = liten sjanse for å sovne
 • 2 = moderat sjanse for åsovne
 • 3 = stor sjanse for å sovne
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Sitter og leser

Ser på TV

Sitter passivt på et offentlig sted (f.eks. i teateret eller et møte)

Som passasjer i en bil en time uten pause

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Ligger og hviler om ettermiddagen når omstendighetene tillater det

Sitter og snakker med noen

Sitter i ro etter en lunsj uten alkohol

I en bil som har en trafikal stans på noen minutter

Kjønn :

Mann

Kvinne

Alder :

Yngre än 18

18 - 49

50+

Fysisk aktivitet :

En gang i måneden eller mindre

En gang i uken

Mer enn én gang i uken

BMI :

22672 PERSONER HAR TATT TESTEN