Søvnapné er en av de vanligste søvnlidelsene. Den påvirker måten du puster på når du sover, og fører til tretthet, døsighet og redusert årvåkenhet, og er også årsak til trafikk- eller arbeidsulykker. Søvnapné er dessuten ansvarlig for redusert livskvalitet som følge av symptomer som gjør seg gjeldende både dag og natt.1

Det er to former for søvnapné: obstruktiv og sentral

Obstruktiv søvnapné (OSA) er den vanligste formen. Muskler og bløtvev i halsen slapper av når du sover. Det kan innsnevre luftveiene og redusere mengden av luft som passerer gjennom dem. Med OSA innsnevres luftveiene så mye at luftstrømmen blokkeres, og personen får en midlertidig pustestopp.

Sentral søvnapné (CSA) skyldes en ustabilitet i hjernens respirasjonskontrollsenter. Hjernen trigger ikke normale pustemønstre, og det får respirasjonen til å stanse midlertidig.

Har du symptomer på søvnapné?

1. Parish JM et al. Chest. 2003; 124(3):942-7