1. Gå til fastlegen

 

Hvis du er redd du kan ha søvnapné, eller kjenner noen av symptomene, bør du bestille en time hos fastlegen. Før timeavtalen kan det være til hjelp for fastlegen om du tar vår test for søvnapné, og viser legen resultatet. Legen vil sannsynligvis stille deg spørsmål om symptomene og foreta noen flere tester.

 

2. Søvnstudie

 

Hvis fastlegen får mistanke om at du lider av søvnapné, kan du bli henvist til en søvnklinikk. Timeavtalen kan omfatte en søvnstudie som enten utføres over natten på klinikken/sykehuset eller hjemme med spesialisert utstyr for søvnovervåkning.
Avhengig av hvilket land du bor i, kan søvnstudier foretas hjemme eller i en søvnlab. Studier som foretas i en søvnlab, kalles som regel polysomnografiundersøkelser, eller PSG, mens studier som foretas hjemme, kan gjennomføres med en polygrafiundersøkelse, eller PG, eller ved å bruke et søvnregistreringsapparat.
Uansett hvilke av disse studiene som er aktuelle i landet der du bor, brukes de til å påvise hvorvidt du har søvnapné eller ikke, og i tilfelle hvor alvorlig den der. Den totale «skåren» du får på en søvnstudie, kalles en apné-hypopnéindeks, eller AHI. AHI-skåren viser hvor mange apneer (pustestopper) og hypopneer (nesten-pustestopper) du har per time under søvnstudien1.
I tillegg til AHI-skåren registreres også oksygennivået i blodet ditt, noe som kan medvirke til overdreven søvnighet på dagtid.

 

Alternativ A: Testing i hjemmet (den foretrukne undersøkelsen i Norge)

 

En søvnregistrering i hjemmet utføres med et søvnregistreringsapparat, og har den behagelige fordelen at den foregår hjemme hos deg selv. Forut for søvnstudien i hjemmet viser søvnklinikken deg hvordan du skal bruke apparatet i løpet av natten.
Den kvelden du har planlagt å gjennomføre hjemmetesten, skal du følge normale kveldsrutiner, gjøre deg klar for natten, feste alt slik du ble vist, og starte registreringen. Om morgenen skal du fjerne alt som tidligere vist, og levere registreringsapparatet tilbake til søvnklinikken.
En typisk søvnstudie i hjemmet kan utføres med ResMeds ApneaLinkTM Air, et kompakt, lett og brukervennlig apparat for søvntesting i hjemmet.

 

Alternativ B: Søvntest på klinikk (sjeldent utført i Norge)

 

På en søvnklinikk eller et sykehus vil spesialister plassere sensorer på kroppen din for å overvåke søvnen.

Sensorer plasseres:

  • På brystet for å overvåke hjerteaktiviteten
  • Like ved øyelokkene for å registrere hvilken søvnfase du er i (REM- eller ikke-REM-søvn)
  • På hodet for å registrere elektriske signaler fra hjernen
  • På bena for å vurdere muskelaktivitet

Du blir også påsatt:

  • Et nesekateter for å overvåke åndedrettet
  • Et oksymeter på fingeren for å registrere oksygennivåer
  • Belter rundt bryst og mage for å registrere pustebevegelser

I denne typen studie må du overnatte på klinikken, så det er en god idé å gjøre det mest mulig komfortabelt; ta med alt du trenger for din vanlige søvnrutine, inkludert pyjamas og toalettsaker.

 

3. Privat behandling

 

Du foretrekker kanskje å satse på privat behandling, og fastlegen bør kunne anbefale deg en privatklinikk.

 

Hva viser søvnstudien?

Søvnklinikken vil vanligvis prøve å finne ut om du lider av søvnapné, og eventuelt i hvor alvorlig grad, ettersom det bidrar til å definere behandlingsalternativene. Den totale «skåren» du får på en søvnstudie, kalles en apné-hypopnéindeks, eller AHI.

 

Søvnapneens alvorlighetsgrad AHI (per time)
Normal Færre enn 5
Mild 5 til 15
Moderat 15 til 30
Alvorlig 30+

 

Etter søvnstudien

 

Når legen får resultatene fra søvnstudien, vil han/hun diskutere dem med deg. Dere kan da snakke om tilstanden, hvor alvorlig den er, og hvordan den kan påvirke helsen, og snakke om de foreliggende behandlingsalternativene.

 

 

1. http://healthysleep.med.harvard.edu/sleep-apnea/diagnosing-osa/understanding-results